Batteri

Vedligeholdelsesafgift:
Batterier, der skal opbevares i længere tid (~ 2 måneder), bør opbevares med en opladning på ca. 60%. Dette kan du opnå ved at oplade et tomt batteri ca. ½ - 1/3 af den normale opladningstid. (1 time ved 2200mAh, 2 timer ved 6000mAh batteri)

Sikkerhed:
Beskadigede batterier kan potentielt udgøre en risiko for brand og personskade.
Hvis du opdager fysiske skader på batteriet, skal batteriet straks tages ud af drift.
Hvis du har spørgsmål vedrørende batteriernes tilstand og sikkerhed, skal du kontakte os på kundeservice.

Opbevar de beskadigede batterier på et brandsikkert sted, og aflever dem hurtigst muligt på en godkendt genbrugsstation.

Hvis du oplever, at batteriets celler er "oppustede", skal du straks ophøre med at bruge batterierne. Opbevar batterierne på et sted, hvor der ikke er brandfare. Aflever beskadigede batterier på en godkendt genbrugsstation. Kontakt os på kundeservice for yderligere vejledning.

Vi bruger Li-Ion-polymerbatterier i vores produkter.
Alle vores batterier har et indbygget beskyttelseskredsløb, der beskytter batteriet mod overopladning og dybdeafladning.

Ligesom andre Li-Ion Polymer-batterier har vores batterier en levetid på 400-600 opladningscyklusser ved daglig brug og vedligeholdelsesopladning.