Over ons privacybeleid

Response Benelux BV geeft veel om jouw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en je gebruik van onze diensten verzamelen. We stellen je gegevens nooit voor commerciële doeleinden beschikbaar aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van

Response Benelux BV. de geldigheid van deze voorwaarden is 15/06/2021, publicatie

een nieuwe versie maakt alle voorgaande versies ongeldig. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. We leggen je ook uit hoe we je gegevens opslaan en hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met onze privacy-contactpersoon, de contactgegevens vind je aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen hoe we je gegevens verwerken, waar we ze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken die we gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Webshopsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die je beschikbaar stelt ten behoeve van onze te gebruiken diensten worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. WooCommerce is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce gebruikt cookies om technische informatie over je gebruik van de software te verzamelen, er worden geen persoonlijke gegevens verzameld en/of opgeslagen.

WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen de eigen groep te delen om

verdere verbetering van de dienstverlening.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben gekozen voor onze webhosting Embite. Persoonsgegevens die je aan ons ter beschikking stelt ten behoeve van onze dienstverlening worden met deze partij gedeeld. Embite heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit voor een ander doel gebruiken. Embite is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze veiligheidsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

Webhosting

Embite

Wij nemen webhosting en e-maildiensten af van Embite. Embite processen

persoonlijke gegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metadata verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Embite heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Embite is op basis van de overeenkomst verplicht tot geheimhouding.

Embite

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken we gebruik van de diensten van Embite. Deze partij heeft de

passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Embite heeft geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Betalingsverwerkers

Mollie

Wij gebruiken het platform Mollie om (een deel van) de betalingen in onze webwinkel af te handelen. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle bovengenoemde garanties met betrekking tot de bescherming van je persoonlijke gegevens ook

van toepassing zijn op de onderdelen van de diensten van Mollie waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Klarna: "Om je de betaalmethoden van Klarna te kunnen aanbieden, kunnen wij bij het afrekenen je persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of je in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden op jou kan afstemmen. Je overgedragen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eigen privacyverklaring van Klarna."

"Om u de betaalmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen wij bij het afrekenen uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens doorgeven aan Klarna, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betaalmethoden en deze betaalmethoden op u kan afstemmen. Je doorgegeven persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/."

 

Recensies

Verzending en logistiek

PostNL

Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

GLS

Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

VOORBEELD: Als je bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Mainfreight om de leveringen uit te voeren. Het is daarom noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met Mainfreight delen. Mainfreight gebruikt deze gegevens alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat Mainfreight onderaannemers inschakelt, stelt Mainfreight jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturering en boekhouding

Wij maken gebruik van de diensten van Visma om onze administratie en boekhouding bij te houden. We delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en gegevens over je bestelling.

Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens zijn

beveiligd verzonden en opgeslagen. Visma is gebonden aan geheimhouding en behandelt je gegevens

vertrouwelijk. Visma gebruikt je persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan

die hierboven zijn beschreven.

 

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst, deelt Bol.com je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling te verwerken. Wij behandelen je gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en

organisatorische maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Amazon Europa

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het Amazon Europe platform. Als je een bestelling plaatst via dit

platform deelt Amazon Europe je bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken

deze informatie om je bestelling te verwerken. Wij behandelen je gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je gegevens te beschermen tegen verlies en

ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor het leveren van onze diensten. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de door jou verstrekte opdracht. Wij gebruiken je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens anders dan op jouw verzoek, dan vragen we je daar expliciet toestemming voor. Je gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden worden allemaal vertrouwelijk behandeld op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met als doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking met fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In sommige gevallen kan Response benelux BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In

een dergelijk geval zijn we gedwongen je gegevens te delen, maar we zullen dit doen binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

 

Bewaartermijnen

We bewaren je gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat we je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je geen gebruik meer wilt maken van onze diensten. Als je dit bij ons aangeeft, beschouwen wij dit ook als een verzoek tot vergetelheid. Op grond van geldende administratieve verplichtingen moeten wij facturen met jouw (persoons)gegevens bewaren, dus we bewaren deze gegevens zolang de geldende termijn loopt. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben opgesteld.

Uw rechten

Volgens de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In principe sturen wij, om misbruik te voorkomen, alleen kopieën en afschriften van uw gegevens naar uw reeds bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat je gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, zullen we je vragen je te identificeren. Wij houden de ingevulde verzoeken bij, bij een vergeten verzoek beheren wij geanonimiseerde gegevens. Je ontvangt alle kopieën en afschriften van gegevens in het machinaal leesbare gegevensformaat dat we binnen onze systemen gebruiken. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens als je vermoedt dat we je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht van inspectie

Je hebt altijd recht op inzage in de gegevens die wij verwerken of laten verwerken en die op jou als persoon betrekking hebben of tot jou herleidbaar zijn. Je kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je krijgt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op correctie

Je hebt altijd recht op de gegevens die wij verwerken of laten verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of die tot jou herleidbaar zijn. Je kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je krijgt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd , sturen we je een bevestiging naar het bij ons bekende e-mailadres dat de gegevens, totdat je de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken (of laten verwerken) en die op jouw persoon betrekking hebben of tot jou herleidbaar zijn, door een andere partij te laten inzien. Je kunt daartoe een verzoek indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres kopieën of afschriften van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of die namens ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet meer voortzetten, omdat de veilige koppeling van gegevensbestanden dan niet meer gegarandeerd kan worden.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Response benelux BV. Als u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk stopzetten in afwachting van de behandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar terecht is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij verwerken of laten verwerken aan u ter beschikking stellen en vervolgens de verwerking definitief staken. Je hebt ook het recht om geen geautomatiseerde individuele besluitvorming te onderwerpen aan profilering. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als je meent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Op onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn hier toegang toe te geven gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie samen met andere gegevensverzamelingen interpreteren en zo je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie onder andere om gerichte advertenties (Adwords) en andere diensten en producten van Google aan te bieden.

Cookies van derden

In het geval dat softwareoplossingen van derden cookies gebruiken, wordt dit in deze privacyverklaring vermeld.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Je vindt echter altijd de meest recente versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds verzamelde gegevens over jou verwerken, zullen wij je daarvan per e-mail op de hoogte stellen.

 

Contactgegevens

Response Benelux BV
Europalaan 400, 3526KS
Nederland

T: +31 (0) 6 213 010 17
E: sales@response-benelux.com
Contactpersoon voor privacyzaken
Wilko Mostert