Om vår integritetspolicy

Response Benelux BV bryr sig mycket om din integritet. Vi behandlar därför endast uppgifter som vi behöver för att (förbättra) våra tjänster och hanterar den information vi samlar in om dig och din användning av våra tjänster med omsorg. Vi gör aldrig dina uppgifter tillgängliga för kommersiella ändamål för tredje part.

Denna sekretesspolicy gäller användningen av webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls av

Response Benelux BV. Dessa villkor är giltiga från och med den 15/06/2021, publicering.

en ny version ogiltigförklarar alla tidigare versioner. Denna sekretesspolicy beskriver vilken information om dig som samlas in av oss, vad denna information används för och med vem och under vilka villkor denna information eventuellt kan delas med tredje part. Vi förklarar också för dig hur vi lagrar dina uppgifter och hur vi skyddar dina uppgifter mot missbruk samt vilka rättigheter du har i fråga om de personuppgifter som du lämnar till oss.

Om du har några frågor om vår sekretesspolicy kan du kontakta vår kontaktperson för sekretess, kontaktuppgifterna finns i slutet av vår sekretesspolicy.

 

Om databehandling

Nedan kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter, var vi lagrar dem (eller låter lagra dem), vilka

vilka säkerhetstekniker vi använder och för vem uppgifterna är öppna.

Webshops programvara

WooCommerce

Vår webbshop är utvecklad med programvara från WooCommerce. Personuppgifter som du gör tillgängliga för att använda våra tjänster kommer att delas med denna part. WooCommerce har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter i något annat syfte. WooCommerce är skyldiga att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder utifrån det avtal vi har ingått med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpning av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. WooCommerce använder cookies för att samla in teknisk information om din användning av programvaran, inga personuppgifter samlas in och/eller lagras.

WooCommerce förbehåller sig rätten att dela insamlade uppgifter inom sin egen grupp för att

ytterligare förbättra servicen.

WooCommerce

Vår webbshop har utvecklats med programvara från WooCommerce och vi har valt Embite som webbhotell. Personuppgifter som du ställer till förfogande för våra tjänster kommer att delas med denna part. Embite har tillgång till dina uppgifter för att ge oss (teknisk) support, de kommer aldrig att använda dina uppgifter i något annat syfte. Embite är skyldiga att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder baserat på det avtal vi har ingått med dem. Dessa säkerhetsåtgärder består av tillämpning av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Det finns regelbundna säkerhetskopior för att förhindra dataförluster.

WooCommerce

Vår webbshop har utvecklats med programvara från WooCommerce, och vi har vår webbshop på en server som vi förvaltar själva. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att i möjligaste mån förhindra missbruk, förlust och korruption av data. Dessa säkerhetsåtgärder består i alla fall av tillämpning av SSL-kryptering och en stark lösenordspolicy. Regelbundna säkerhetskopior görs för att förhindra förlust av uppgifter.

Webbhotell

Embite

Vi köper webbhotell och e-posttjänster från Embite. Processer hos Embite

personuppgifter för vår räkning och använder inte dina uppgifter för sina egna syften. Denna part kan dock samla in metadata om användningen av tjänsterna. Detta är inte personuppgifter. Embite har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och obehörig användning av dina personuppgifter. Embite är skyldig att iaktta sekretess på grundval av avtalet.

Embite

Vi använder Embites tjänster för vår vanliga e-posttrafik. Denna part har tagit

lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust och korruption av dina och våra uppgifter så långt det är möjligt. Embite har inte tillgång till vår brevlåda och vi behandlar all vår e-posttrafik konfidentiellt.

 

Betalningsprocessorer

Mollie

Vi använder plattformen Mollie för att hantera (en del av) betalningarna i vår webbshop. Mollie behandlar ditt namn, din adress och dina bostadsuppgifter samt dina betalningsuppgifter, t.ex. ditt bankkonto- eller kreditkortsnummer. Mollie har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Mollie förbehåller sig rätten att använda dina uppgifter för att ytterligare förbättra servicen och att dela (anonymiserade) uppgifter med tredje part i detta sammanhang.

Alla ovan nämnda garantier för skyddet av dina personuppgifter gäller även för

tillämpas på de delar av Mollie's tjänster som de anlitar tredje part för. Mollie lagrar inte uppgifter längre än vad som är tillåtet enligt lag.

Klarna: "För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan det hända att vi i kassan lämnar dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsuppgifter till Klarna, så att Klarna kan bedöma om du är kvalificerad för deras betalningsmetoder och anpassa dessa betalningsmetoder till dig. Dina personuppgifter som överförs behandlas i enlighet med Klarnas eget integritetsmeddelande."

"För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsmetoder kan det hända att vi vidarebefordrar dina personuppgifter i form av kontakt- och beställningsinformation till Klarna i kassan, så att Klarna kan bedöma om du är berättigad till deras betalningsmetoder och skräddarsy dessa betalningsmetoder för dig. Dina överförda personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med: https://www.klarna.com/international/privacy-policy/."

 

Recensioner

Frakt och logistik

PostNL

När du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att se till att paketet levereras till dig. Vi använder PostNL:s tjänster för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, din adress och dina bostadsuppgifter med PostNL. PostNL använder dessa uppgifter endast för att genomföra avtalet. Om PostNL anlitar underleverantörer kommer PostNL också att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

DHL

När du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att se till att paketet levereras till dig. Vi använder oss av DHL för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, din adress och dina bostadsuppgifter med DHL. DHL använder dessa uppgifter endast för att genomföra avtalet. Om DHL anlitar underleverantörer kommer DHL också att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

GLS

När du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att se till att paketet levereras till dig. Vi använder oss av GLS för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, din adress och dina bostadsuppgifter med GLS. GLS använder dessa uppgifter endast för att genomföra avtalet. Om GLS anlitar underleverantörer kommer GLS också att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

EXEMPEL: När du gör en beställning hos oss är det vår uppgift att se till att paketet levereras till dig. Vi använder oss av Mainfreight för att utföra leveranserna. Det är därför nödvändigt att vi delar ditt namn, din adress och dina bostadsuppgifter med Mainfreight. Mainfreight använder dessa uppgifter endast för att genomföra avtalet. Om Mainfreight anlitar underleverantörer gör Mainfreight också dina uppgifter tillgängliga för dessa parter.

 

Fakturering och redovisning

Vi använder Vismas tjänster för att hålla reda på vår administration och bokföring. Vi delar med oss av ditt namn, din adress och dina bostadsuppgifter samt uppgifter om din beställning.

Dessa uppgifter används för administration av försäljningsfakturor. Dina personuppgifter är

skickas och lagras på ett skyddat sätt. Visma har tystnadsplikt och behandlar dina uppgifter på följande sätt

konfidentiellt. Visma använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än följande

de som beskrivs ovan.

 

Externa försäljningskanaler

Bol.com

Vi säljer (en del av) våra artiklar via plattformen Bol.com. Om du gör en beställning via denna plattform kommer Bol.com att dela din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder dessa uppgifter för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och

organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och obehörig användning.

 

Amazon Europa

Vi säljer (en del av) våra varor via Amazon Europe-plattformen. Om du gör en beställning via denna

plattformen delar Amazon Europe din beställning och dina personuppgifter med oss. Vi använder

denna information för att behandla din beställning. Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot förlust och

otillåten användning.

 

Syftet med behandlingen av uppgifter

Allmänt syfte med behandlingen

Vi använder dina uppgifter uteslutande för att tillhandahålla våra tjänster. Detta innebär att syftet med behandlingen alltid är direkt relaterat till den beställning du gör. Vi använder inte dina uppgifter för (riktad) marknadsföring. Om du delar uppgifter med oss och vi använder dessa uppgifter på annat sätt än på din begäran kommer vi att be dig om uttryckligt tillstånd för detta. Dina uppgifter kommer inte att delas med tredje part, annat än för att uppfylla bokföringsskyldigheter och andra administrativa skyldigheter. Dessa tredje parter hålls alla konfidentiella i kraft av avtalet mellan dem och oss eller en ed eller rättslig förpliktelse.

Automatiskt insamlade uppgifter

Uppgifter som samlas in automatiskt på vår webbplats behandlas för att vi ska kunna förbättra våra tjänster ytterligare. Dessa uppgifter (t.ex. din IP-adress, webbläsare och operativsystem) är inte personuppgifter.

Samarbete med skatte- och brottsutredningar

I vissa fall kan Response benelux BV hållas ansvarig, på grundval av en rättslig skyldighet, för att dela dina uppgifter i samband med statliga skatte- eller brottsutredningar. På

I sådana fall är vi tvungna att dela med oss av dina uppgifter, men vi kommer att göra det inom ramen för de möjligheter som lagen ger oss.

 

Lagringsperioder

Vi behåller dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Det innebär att vi behåller din kundprofil tills du anger att du inte längre vill använda våra tjänster. Om du anger detta till oss kommer vi också att betrakta detta som en begäran om att glömma. På grundval av tillämpliga administrativa skyldigheter måste vi behålla fakturor med dina (personliga) uppgifter, så vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge som den tillämpliga tidsfristen löper. Anställda har dock inte längre tillgång till din klientprofil och dokument som vi har utarbetat till följd av ditt uppdrag.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig nederländsk och europeisk lagstiftning har du som registrerad person vissa rättigheter när det gäller personuppgifter som behandlas av oss eller för vår räkning. Vi förklarar nedan vilka rättigheter detta är och hur du kan åberopa dessa rättigheter. För att förhindra missbruk skickar vi i princip endast kopior och kopior av dina uppgifter till din e-postadress som vi redan känner till. Om du vill få uppgifter till en annan e-postadress eller t.ex. per post kommer vi att be dig att identifiera dig. Vi för register över genomförda förfrågningar, i händelse av en glömd förfrågan administrerar vi anonymiserade uppgifter. Du får alla kopior och kopior av uppgifter i det maskinläsbara dataformat som vi använder i våra system. Du har när som helst rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten om du misstänker att vi använder dina personuppgifter på fel sätt.

Rätt till inspektion

Du har alltid rätt att granska de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som rör dig som person eller kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får då ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig en kopia av alla uppgifter med en översikt över de registerförare på den e-postadress som vi känner till som har dessa uppgifter, med angivande av den kategori under vilken vi har dessa uppgifter lagrade.

Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att få tillgång till de uppgifter som vi behandlar eller har behandlat och som rör din person eller som kan spåras tillbaka till dig. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du får då ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas , skickar vi dig en bekräftelse till den e-postadress som vi känner till att uppgifterna, tills du häver begränsningen, inte längre kommer att behandlas.

Rätt till portabilitet

Du har alltid rätt att få de uppgifter som vi behandlar (eller har behandlat) och som rör din person eller kan spåras tillbaka till dig, av en annan part. Du kan göra en begäran om detta till vår kontaktperson för integritetsfrågor. Du kommer då att få ett svar på din begäran inom 30 dagar. Om din begäran beviljas kommer vi att skicka dig kopior eller kopior av alla uppgifter till den e-postadress som vi känner till, om dig som vi har behandlat eller som har behandlats för vår räkning av andra registerförare eller tredje parter. Med största sannolikhet kommer vi inte längre att kunna fortsätta tjänsten i ett sådant fall, eftersom en säker koppling av datafiler då inte längre kan garanteras.

Rätt till invändningar och andra rättigheter

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas av Response benelux BV eller på uppdrag av Response benelux BV. Om du invänder kommer vi omedelbart att stoppa databehandlingen i väntan på att din invändning ska behandlas. Om din invändning är berättigad kommer vi att göra kopior och/eller kopior av uppgifter som vi behandlar eller har behandlat tillgängliga för dig och sedan den permanent avbryta behandlingen. Du har också rätt att inte automatiserat individuellt beslutsfattande vara subjektsprofilering. Vi behandlar inte dina uppgifter på ett sådant sätt att denna rättighet är tillämplig. Om du anser att så är fallet kan du kontakta vår kontaktperson för integritetsfrågor.

Cookies

Google Analytics

Cookies placeras på vår webbplats av det amerikanska företaget Google som en del av tjänsten "Analytics". Vi använder denna tjänst för att hålla reda på och få rapporter om hur besökarna använder webbplatsen. Detta bearbetningsföretag kan vara skyldigt att ge tillgång till detta på grundval av tillämpliga lagar och förordningar data. Vi samlar in information om ditt surfbeteende och delar dessa uppgifter med Google. Google kan tolka denna information tillsammans med andra datamängder och på så sätt spåra dina rörelser på Internet. Google använder denna information för att bland annat erbjuda riktade annonser (Adwords) och andra Google-tjänster och produkter.

Cookies från tredje part

Om programvarulösningar från tredje part använder cookies anges detta i denna sekretesspolicy.

Ändringar i sekretesspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår sekretesspolicy när som helst. Du hittar dock alltid den senaste versionen på den här sidan. Om den nya integritetspolicyn får konsekvenser för hur vi behandlar redan insamlade uppgifter om dig kommer vi att informera dig via e-post.

 

Kontaktuppgifter

Svar Benelux BV
Europalaan 400, 3526KS
Nederländerna

T: +31 (0) 6 213 010 17
E: sales@response-benelux.com
Kontaktperson för integritetsfrågor
Wilko Mostert