Batteri

Underhållsavgift:
Batterier som ska förvaras under en längre tid (~ 2 månader) bör förvaras med en laddning på cirka 60%. Du kan uppnå detta genom att ladda ett tomt batteri ca ½ - 1/3 av den normala laddningstiden. (1 timme vid 2200mAh, 2 timmar vid 6000mAh-batteri).

Säkerhet:
Skadade batterier kan utgöra en risk för brand och personskador.
Om du upptäcker fysiska skador på batteriet måste det omedelbart tas ur bruk.
Om du har frågor om batteriernas skick och säkerhet, kontakta oss på kundtjänst.

Förvara de skadade batterierna på ett brandsäkert ställe och lämna dem så snart som möjligt till en godkänd återvinningsstation.

Om du upplever att batteriets celler är "uppblåsta" måste du omedelbart sluta använda batterierna. Förvara batterierna på en plats där det inte finns någon risk för brand. Lämna skadade batterier till en godkänd återvinningsstation. Kontakta oss på kundtjänst för ytterligare vägledning.

Vi använder Li-Ion-polymerbatterier i våra produkter.
Alla våra batterier har en inbyggd skyddskrets som skyddar batteriet mot överladdning och djup urladdning.

Liksom andra Li-Ion Polymer-batterier har våra batterier en livslängd på 400-600 laddningscykler vid daglig användning och underhållsladdning.